WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - Znaki drogowe seria U
Na postawie n/w ustaw i rozporządzeń :
Aktualne ( 8.12.2019) ujednolicone prawo o ruchu drogowym
Aktualne ujednolicone rozporządzenie o znakach drogowych
Aktualne ujednolicone rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
TO TE W/W PRZEPISY DECYDUJĄ W PRZYPADKACH jakiejkolwiek niezgodności z poniższymi schematami teraz i w przyszłości.
Na podstawie:
"Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r.
Poz. 2310
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych."Podstawowe znaki i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z serii U:

ŹRÓDŁO: Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
Zasady ogólne
"Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona
życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na
drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych."

U-1 - Słupek prowadzący.

U-1

U-2 - Słupek krawędziowy.

U-2

Słupki krawędziowe U-2 według wzoru pokazanego na rysunku 2.2.1 dopuszcza się do stosowania w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na skrzyżowaniu na inną drogę. Słupki krawędziowe określają dokładniej geometrię skrzyżowania, ułatwiając manewr skręcania szczególnie w porze nocnej i w złych warunkach atmosferycznych.
Słupki krawędziowe mają odblaskowe pasy poprzeczne biało-zielone. Kształt słupków krawędziowych w poprzecznym przekroju jest okrągły o średnicy 120 mm.
Słupki krawędziowe stosuje się na skrzyżowaniach wszystkich dróg, w ciągu których umieszczono słupki prowadzące, według zasad pokazanych na rysunku 2.2.2.
Słupki krawędziowe umieszcza się w odległości minimum 0,50 m od krawędzi jezdni lub pobocza twardego.

U-3 - Tablica prowadząca

U-3
2.3.
Tablice prowadzące stosuje się w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych i na skrzyżowaniach typu „T”.
Tablice prowadzące dzielą się na:
– pojedyncze w prawo U-3a,
– pojedyncze w lewo U-3b,
– ciągłe w prawo U-3c,
– ciągłe w lewo U-3d,
– dwustronne U-3e.

U-4 - Tablica rozdzielająca

U-4

Tablice rozdzielające U-4 stosuje się w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu. Tablice mają kształt prostokąta o wyokrąglonych narożach. Tło tablicy jest barwy czerwonej, pasów w kształcie grotu strzały – barwy białej. Tło oraz pasy powinny być wykonane z materiałów odblaskowych o parametrach odpowiadających znakom drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku drogi, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

U-5 - Słupek przeszkodowy.

U-5


U-6 - Tablica kierująca.

U-6


U-7, U-8 - Znak kilometrowy, znak hektometrowy.

U-7,U-8


U-9 - Ograniczenie skrajni drogi.

U-9


U-10 - Urządzenie bramowe.

U-10


U-11 - Balustrada.

U-11


U-12 - Słupek blokujący.

U-12


U-13 - Rogatka (zapora).

U-13


U-14 - Bariera ochronna.

U-14


U-15 - Osłona zabezpieczająca.

U-15


U-16 - Próg zwalniający.

U-16


U-17 - Próg podrzutowy.

U-17


U-18 - Lustro.

U-18


U-19 - Osłona przeciwolśnieniowa.

U-19


U-20 - Zapora drogowa.

U-20


U-21 - Tablica kierująca.

U-21


U-22 - Taśma ostrzegawcza.

U-22


U-23 - Pachołek drogowy.

U-23


U-24 - Tablica uchylna.

U-24


U-25 - Separator.

U-25


U-26 - Tablica ostrzegawcza.

U-26


U-27 - Tablica wcześnie ostrzegająca.

U-27


U-28 - Kładka dla pieszych.

U-28


U-29 - Mechaniczny sygnalizator wiatru.

U-29
Nowsze znaki drogowe.Audyt systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane na stronach prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (8.10.2021) gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można odtwarzać na komputerach w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021.
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Mimo trudności - zapraszam :)
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2022 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.