WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik*


SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ A ZWYKŁA OSTROŻNOŚĆ

Każdy człowiek na drodze jest zobowiązany zachowywać zwykłą=naturalną ostrożność zawsze.

W sytuacjach określonych przepisami każdy człowiek=uczestnik ruchu drogowego musi zachowywać szczególną ostrożność.
Z przepisów:

"22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;"

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.


Art. 33. 1. .... Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. ...
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ to
przygotowanie się do najgorszego rozwoju sytuacji a więc
zmniejszenie prędkości, pilna obserwacja i gotowość do reagowania.
Jest ona wymagana w szczególności:BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
ZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWAKalkulator prawidłowego odstępu

Więcej na temat bezpiecznego odstępu.

Warto czasem sprawdzić nasze wyczucie lub popracować nad właściwym korzystając z
kalkulatora drogi zatrzymania
, kalkulatora powstawania karambolu.Audyt systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.


UWAGA: Skróty myślowe i zestawienia nie mogą być podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Wymagają ciągłego udoskonalania ale ...


*
Aktualizacja 21.03.2020
WITAJ
Darmowy licznik odwiedzin

WYKONUJĘ INTERAKTYWNE ANIMACJE SYTUACJI DROGOWYCH
Z TWOJĄ REKLAMĄ

Prawko - więcej:

strona główna


KONWENCJA GENEWSKA
KONWENCJA WIEDEŃSKA
Aktualne (8.12.2019) ujednolicone prawo o ruchu drogowym


Schematy z teorii:


Nowe znaki:


Znaki drogowe seriaU:Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2020 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.