WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ A ZWYKŁA OSTROŻNOŚĆ

Każdy człowiek na drodze jest zobowiązany zachowywać zwykłą=naturalną ostrożność zawsze.

W sytuacjach określonych przepisami każdy człowiek=uczestnik ruchu drogowego musi zachowywać szczególną ostrożność.
Z przepisów:

"22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;"

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Uwaga zmiana przepisów: art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;


Art. 33. 1. .... Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. ...
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ to
przygotowanie się do najgorszego rozwoju sytuacji a więc
zmniejszenie prędkości, pilna obserwacja i gotowość do reagowania.
Jest ona wymagana w szczególności:Praktycznie: szczególna ostrożność to noga lewa nad pedałem sprzęgła a prawa nad pedałem hamulca+pilna obserwacja.
W ten sposób można skrócić czas reakcji o ok. 0,5s i odpowiednio skrócić drogę zatrzymania.

BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
ZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWAKalkulator prawidłowego odstępu

Więcej na temat bezpiecznego odstępu.

Warto czasem sprawdzić nasze wyczucie lub popracować nad właściwym korzystając z
kalkulatora drogi zatrzymania
, kalkulatora powstawania karambolu.UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane na stronach prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (8.10.2021) gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można odtwarzać na komputerach w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021.
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Mimo trudności - zapraszam :)


Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2022 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.