Jak rozpoznać jaki wylot drogi - jednokierunkowa czy dwukierunkowa - ?