WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik
FAŁSZYWE STEREOTYPY W RUCHU DROGOWYMFunkcjonują w społeczeństwie fałszywe stereotypy w nazewnictwie, w zachowaniach w różnych sytuacjach ruchu drogowego.
Gdy są niezgodne z przepisami, logiką (np. część prawdy) - mogą tworzyć realne zagrożenie w ruchu drogowym.
Dlatego warto je poznawać i stopniowo zwalczać u siebie i wszystkich zainteresowanych.
Zwłaszcza ludzie związani ze szkoleniem, egzaminowaniem, eksperci, politycy, media powinni używać słów i przepisów dokładnie. Natężenie obecnego ruchu wyklucza nieścisłości.Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)


I. Dowolność zajmowania pasa ruchu po skręceniu na skrzyżowaniu przy "posiadanym pierwszeństwie"

Taka możliwość jest jedynie przy niewyznaczonych torach ruchu i przy braku innych uczestników ruchu drogowego. Przy obecności innych pojazdów mamy obowiązek współpracować z nimi, zachować się bezkolizyjnie (art.3 PoRD o nieutrudnianiu, o nie blokowaniu możliwości ruchu innym), zachować szczególną ostrożność, zachować ograniczone zaufanie wobec przeróżnych interpretacji i znajomości przepisów.
W szczególności np. jadąc w prawo mamy obowiązek zajmowania prawego pasa przy zajmowanym lewym pasie przez pojazd z kierunku przeciwnego.
Podobnie jadąc w lewo mamy obowiązek zachować się bezkolizyjnie czyli zajmować lewy pas a w drugim etapie stopniowo dochodzić do ruchu możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

II. Pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych.

Takie używanie słów powoduje bezpośrednie zabijanie pieszego !!!
Planowana zmiana przepisów będzie mówiła o umożliwieniu pieszemu przejścia przez przejście !
Podobnie będzie jak przy umożliwianiu włączanie się do ruchu autobusowi z przystanku na obszarze zabudowanym.
Co oznacza pierwszeństwo przepisy nie określają - na pewno NIE jest to wchodzenie pod jadący pojazd!
A są ludzie mówiący o "bezwzględnym pierwszeństwie pieszego" - takie słowa bezpośrednio zabijają !!!

III. Ustalanie pierwszeństwa przed wjechaniem na skrzyżowanie.

Dobra zasada ale pamiętać trzeba, że to ustalenie może się dynamicznie zmieniać wraz z pojawiającym się lub nie miejscem na skrzyżowaniu, za skrzyżowaniem.
Zmiana może powstać przy różnych zachowaniach współuczestników ruchu - zbliża się, stoi. Wobec tych zmian ale również "nietypowych kulturalnych zachowań" kolejność przejazdu i ustępowanie pierwszeństwa mogą się dynamicznie zmieniać - to nie może nas zaskoczyć.

IV. Pojęcie pasa ruchu, zmiany pasa ruchu nieoznakowanego ,stosowanie kierunkowskazu.

Graficzna interpretacja pasa ruchu
O zasadach używania kierunkowskazów

Z przepisów: "7) pas ruchukażdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;"
Kluczowe jest rozumienie zmiany pasa nieoznakowanego.
Każdy pojazd w ruchu drogowym porusza się pasem nieoznakowanym w różnej odległości od prawej krawędzi jezdni i o szerokości wystarczającej do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych.
Te pasy prowadzone są wzdłuż jezdni, te pasy na siebie nachodzą a ilość ich jest związana z ilością pojazdów (każdy z podłużnych).
W tej sytuacji każde zbliżanie lub oddalanie od krawędzi jezdni jest zmianą pasa ruchu nieoznakowanego.
Wymaga sprawdzania możliwości i w zależności od sytuacji pokazywania (lub nie=zawczasu i wyraźnie) kierunkowskazem zamiarów.
Nie jest to mój wymysł - tak byłem uczony 50 lat temu na Politechnice Krakowskiej i Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Takie podejście do spraw daje maksimum bezpieczeństwa w tych miejscach. Zachęcam do stosowania.
Na pewno nie można wyznaczać pasów nieoznakowanych w poprzek jezdni jak to czyni się z oznakowanymi.
Przy  określaniu pasa nieoznakowanego zgodnej z definicją (każdy z podłużnych) -  nie ma problemów ze stosowaniem kierunkowskazów:
Przy wyłączaniu się z ruchu i zbliżaniu do prawej krawędzi jezdni - sprawdzenie możliwości i prawy kierunkowskaz.
Przy włączaniu się do ruchu i oddalaniu się od prawej krawędzi jezdni - sprawdzanie możliwości i lewy kierunkowskaz.

V. Wiara, że dokładne stosowanie przepisów da bezpieczeństwo.

W przepisach ruchu drogowego jest wiele błędów, braków, niedorzecznych zapisów.
Na ich podstawie dużo spraw można sprowadzać do absurdu. Tak nie można !
Stąd kurczowe i chorobliwe wręcz czepianie się litery prawa prowadzi do zagubienia podstaw bezpieczeństwa, zagubienia istoty spraw. Ta dokładność jest potrzebna urzędnikom na stanowiskach - w życiu bywa nieporozumieniem.

VI. Wiara, że dokładne stosowanie zapisów "czerwonej księgi" jest szczytem bezpieczeństwa.

Nic bardziej mylnego. Tam jest zawarte Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r). Od tego czasu w przepisach i w praktyce światowej dużo się zmieniło. To ok. 400 stronicowa księga zawierająca szczegóły przy zagubieniu podstaw bezpieczeństwa.
Każda próba poprawy bezpieczeństwa kończy się słowami: zgodne z przepisami!
Z tego wynika wniosek, że urzędnicy i inni decydenci mogą nawet zabijać - byle zgodnie z przepisami!

VII. ...


Hyundai

STREFA KURSANTA :

  Zestaw ćwiczeń dla kandydatów na kierowców, Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego,
  Nieoznakowany pas ruchu, Uczestnik ruchu drogowego, Pojazd w ruchu drogowym,
  Znaki drogowe zabierające pierwszeństwo, Znaki drogowe "dające" pierwszeństwo,

  EGZAMIN PAŃSTWOWY kat.B - wyciągi z przepisów dotyczące egzaminu;

  Nowe zasady egzaminowania - prawo jazdy kat.B

  PLAC MANEWROWY - zasady i kryteria egzaminu na placu manewrowym.

  Animacja zadań na placu, instruktaż jazdy po łuku na placu manewrowym.

Toyota - sterowanie, pod pokrywą silnika,   Toyota Yaris 6-stopniowa
HYUNDAI i20 - Pod pokrywą silnika Hyundai


MOJE ANALIZY I PREZENTACJE:

 PRĘDKOŚĆ - jej wpływ na drogę zatrzymania wg stanu nawierzchni i czasu reakcji.
 HAMOWANIE - prezentacja wpływu prędkości, stanu nawierzchni, czasu reakcji na proces hamowania i zatrzymania się; strefy zagrożenia; strefy widoczności; kalkulacja prędkości wobec zagrożeń, w zakrętach;
 WYPRZEDZANIE - niezbędna widoczność, zagrożenia, czas i droga wyprzedzania.

 O ustępowaniu pierwszeństwa a korzystaniu z pierwszeństwie przejazdu, przejścia,
 O bezpiecznej organizacji ruchu drogowego,
 O sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym,

 O zasadach ruchu na skrzyżowaniach dróg i zasadach postępowania,
 O bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych,
 O zagrożeniach w ruchu drogowym,
 O bezpiecznej infrastrukturze komunikacyjnej w Niemczech a sytuacja w Polsce,

 O mnie;
 Mój kanał w YouTube : www.youtube.com/kwartnik
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie mogą być podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane na stronach prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...


Pliki swf (animacje, gry, kalkulatory w grafice wektorowej) wykonałem w technologii Flash - aplikacje te nie odtwarzają się w nowych urządzeniach z systemem Android :(( - polecam tu przeglądarkę Puffin lub Dolphin Browser. Część prac przerobiłem, z różnym efektem, do innych formatów...
Odtwarzać gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można w przeglądarce Firefox z bezpłatną wtyczką dostępną tu: Adobe Flash Player. Prace te będzie można otwierać, podobno, tylko do 31 grudnia 2020r.((:
Przy kłopotach wyłącz tryb chroniony Flasha: Tryb chroniony Adobe Flash w Firefoksie.
Zapraszam :)
Audyt - Niebezpieczne polskie drogi.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2021 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.