WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik*

SKRZYŻOWANIA I KOLIZJE
autor: inż.Stanisław Kwartnik


Przedstawiam analizę możliwych kolizji na poszczególnych kierunkach jazdy na różnego typu skrzyżowaniach.
Analiza pozwala określić stopień bezpieczeństwa na danym skrzyżowaniu - tym samym pozwala znajdować rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w tych miejscach.
Ta poprawa często wiązać się będzie z pogorszeniem przepustowości - ale przecież na to też są sposoby.

Maksymalna możliwa ilość punktów kolizyjnych występuje na zwykłym skrzyżowaniu - jest ich 32 i to przyjąłem jako 0% bezpieczeństwa.
Maksimum bezpieczeństwa osiągamy na skrzyżowaniach bezkolizyjnych - 0 pkt kolizji = 100 % bezpieczeństwa.

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)
Lp SCHEMAT MOŻLIWYCH KIERUNKÓW RUCHU I MOŻLIWYCH PUNKTÓW KOLIZJI % POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA/
Możliwe punkty kolizji
PRZEPUSTOWOŚĆ UWAGI
1 0 %
MAKSIMUM = 32 pkt kolizji
Przy pełnym obciążeniu wszystkich kierunków ruchu skrzyżowanie równorzędne ulega całkowitemu zablokowaniu.
Przy wyznaczonej drodze z pierwszeństwem przejazdu duże natężenie ruchu na tej drodze blokuje wjazd z dróg podporządkowanych.

2 37%

Wyznaczenie pasów ruchu
20 pkt


3 44 %

Eliminacja 2 lewoskrętów
18 pkt


4 50 %

Eliminacja jednego wlotu
16 pkt


5 62 %

Wjazd na skrzyżowanie z pojedynczego wyznaczonego pasa ruchu
12 pkt


6 75 %

Eliminacja lewoskrętów
8 pkt


7 81 %

Sygnalizacja zwykła
6 pkt
50 % przy równym rozkładzie czasów sygnalizatora lub będzie zgodna z natężeniem ruchu po zastosowaniu pętli indukcyjnych
8 91 %

Sygnalizacja zwykła na wyznaczonych pasach ruchu
3 pkt


9 Skrzyżowanie bezkolizyjne 100 %

Sygnalizacja fazowa
0 pkt
~~ 25 %
Wjazd bezkolizyjny tylko z jednego kierunku przy bezruchu pozostałych kierunków.

10 ruch kierunkowy 100 %

Sygnalizacja kierunkowa
0 pkt
szacunkowo ~~ 38 %

WNIOSKI:
Sposoby modernizacji skrzyżowań celem poprawy bezpieczeństwa:
1. Eliminacja ilości pojazdów wjeżdżających poprzez ograniczenie wlotów na korzyść wylotów ze skrzyżowania.
Można zrezygnować z wlotu o małym natężeniu, można rezygnować z wlotu naprzeciw wlotu o dużym natężeniu ruchu.
2. Ograniczenie lewoskrętów - można je organizować rzadziej i w miejscach do tego przygotowanych (dodatkowy pas i sygnalizator kierunkowy).
3. Wyznaczanie pasów ruchu do poszczególnych kierunków pozwala na zwiększanie przepustowości, płynności i bezpieczeństwa na głównym kierunku.
4. Stosowanie sygnalizacji kierunkowej na poszczególnych pasach ruchu lub sygnalizacji fazowej czyni skrzyżowanie bezkolizyjne.
5. Zastosowanie systemów automatycznego sterowania sygnalizacją (pętle indukcyjne) pozwala maksymalnie wykorzystywać możliwości ruchu w zależności od jego natężenia.
6. Budowa estakad nad skrzyżowaniami dla głównych kierunków ruchu pozwala bezpiecznie i płynnie odblokować centra miast.
7. Budowa wielopoziomowych węzłów drogowych typu WA, WB, WC (patrz Wikipedia).

O budowie bezpiecznych skrzyżowań

O nazewnictwie i zasadach zachowania się na skrzyżowaniach

O kolizjach na rondach

O sygnalizacji świetlnej skrzyżowań

Wypadek na skrzyżowaniu równorzędnym - kto winny ?UWAGA: Skróty myślowe i zestawienia nie mogą być podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Wymagają ciągłego udoskonalania ale ...

*
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2020 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.