WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik
PRZEPIS CZY BEZPIECZEŃSTWO

autor inż.Stanisław Kwartnik

01.12.2014


Przepisy ruchu drogowego zawarte w Prawie o ruchu drogowym określają wzajemne sposoby zachowań uczestników ruchu drogowego w różnych sytuacjach.
Nie wszystko jednak jest dokładnie sprecyzowane.
Przyczyna naturalna - nie ma możliwości zdefiniowania wszystkich możliwych zagrożeń i w związku z nimi dokładnych instrukcji postępowania.
W takich sytuacjach, ale też w sytuacjach niepewnych powinniśmy się kierować podstawowym artykułem

art.3 Prawa o ruchu drogowym - tu cytat:


"Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu."

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)

<<!-- elastyczny-baner728x90 -->

I. OSTROŻNOŚĆ

Zauważmy, że każda osoba będąca na drodze (jezdnia, chodnik, pobocze) jest zobowiązana do zachowania ostrożności.
Tak więc dotyczy to uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych, rowerzystów tj osób posiadających uprawnienia, przeszkolonych i tych bez jakiejkolwiek wiedzy o ruchu drogowym. Dotyczy to  również osób nie będących uczestnikami ruchu drogowego.

II. SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

W przypadkach określonych w przepisach, każda osoba jest zobowiązana zachować szczególną ostrożność czyli być przygotowana na nietypowy, nienormalny rozwój sytuacji.
Na takie typowe zagrożenie każda osoba winna być przygotowana, poruszać się z prędkością umożliwiającą panowanie nad sobą, czy też prowadzonym pojazdem...
Czyli w tych przypadkach nie może byś zaskoczona nieprzepisowym zachowaniem.
Przykładowo:
1. Na skrzyżowaniu:
- nie zaskoczy nas pojazd nieustępujący pierwszeństwa przejazdu;
- nie zaskoczy nas rowerzysta lub inny pojazd wyprzedzający z lewej, z prawej strony;
- nie zaskoczy nas pojazd pozostający w miejscu kolizyjnym...
2. Na przejściu:
- nie zaskoczy nas gwałtownie hamujący pojazd z zachęcaniem pieszego do wejścia pod inne pojazdy;
- nie zaskoczy nas pojazd wyprzedzający bezpośrednio przed przejściem jak i na przejściu;
- nie zaskoczy nas pieszy wchodzący wprost pod samochód...

III. UNIKANIE WSZELKIEGO DZIAŁANIA NIEBEZPIECZNEGO,

- które w danej sytuacji mogą być przyczyną powstania zagrożenia w ruchu;
- które w danej sytuacji mogą zakłócać istniejący porządek ruchu;
- które w danej sytuacji mogą utrudnić ruch drogowy;
- które w danej sytuacji mogą zakłócić spokój lub porządek publiczny;
- które w danej sytuacji mogą narazić kogokolwiek na szkodę ...
 Z tego wynika nadrzędny obowiązek, o ile to tylko możliwe, wybierania bezkolizyjnych torów ruchu.
ruch bezkolizyjny
Istota ruchu bezkolizyjnego

IV. OBOWIĄZEK PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH,

(jako obowiązek unikania wszelkich zaniechań):
- które w danej sytuacji mogą być przyczyną powstania zagrożenia w ruchu;
- które w danej sytuacji mogą zakłócać istniejący porządek ruchu;
- które w danej sytuacji mogą utrudnić ruch drogowy;
- które w danej sytuacji mogą zakłócić spokój lub porządek publiczny;
- które w danej sytuacji mogą narazić kogokolwiek na szkodę...

V. OBOWIĄZKI TE (unikanie i podejmowanie działań)  DOTYCZĄ RÓWNIEŻ INNYCH OSÓB W POBLIŻU DROGI,

jeśli jej zachowanie mogłoby doprowadzić do w/w sytuacji.

VI. OBOWIĄZEK OSTRZEGANIA I USUNIĘCIA ZAGROŻENIA

Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
Naturalnym, logicznym i prawidłowym zachowaniem się każdego człowieka widzącego niebezpieczeństwo jest ostrzeganie o nim innych.
PRIORYTET: CZŁOWIEK, BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPIS


Są w ruchu drogowym sytuacje, które wymagają podjęcia decyzji:
który przepis złamać aby uratować sytuację ?

Moim zdaniem w sytuacjach zagrożenia ważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo
niż ścisłe wykonywanie przepisów z narażeniem bezpieczeństwa człowieka.Przykładowe obserwowane wybory:
1. Droga krajowa bez miejsca dla rowerzysty - kolumna pojazdów za i przed - chcąc go wyprzedzić po spełnieniu pozostałych warunków:
widoczności, różnicy prędkości, stanu nawierzchni, przepisów i wolnego pasa ruchu z przeciwnej strony
- większość kierowców wyprzedza rowerzystę w odstępie minimalnym jednego metra naruszając nawet linię podwójną ciągłą.
2. Gęsty ruch na drodze krajowej w obszarze zabudowanym - wszyscy momentami przekraczają prędkość i jadą np. 60 km/h - większość kierowców dostosowuje się do tego, gdyż to stwarza mniejsze zagrożenie niż kurczowe trzymanie się przepisu z zagrożeniami przy wyprzedzaniu.
3. Gęsty ruch na wielu pasach ruchu - przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji
- większość nie podejmuje działań, przy możliwych niezgodnych zachowaniach innych uczestników ruchu drogowego;
- natomiast chętnie, zgodnie z wszystkimi, współpracują dla bezpieczeństwa pieszego - ta zgodna współpraca jest podstawą bezpieczeństwa.
4. Na skrzyżowaniu - rozpoczęta procedura umożliwiania wyjazdu pojazdu z podporządkowanej - jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i współdziałanie.
5. Na skrzyżowaniu - rozpoczęta procedura jazdy torem bezkolizyjnym - jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i dostosowanie się.
6. Na skrzyżowaniu - rozpoczęta procedura jazdy torem kolizyjnym - jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i dostosowanie się.
7. ...Mój kanał w YouTube : https://www.youtube.com/kwartnik


UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane na stronach prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (8.10.2021) gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można odtwarzać na komputerach w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021.
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Mimo trudności - zapraszam :)


Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2022 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.