WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik

*

KALKULATORY prędkości i jej skutków


Przedstawiam kalkulatory różnych sytuacji, manewrów, kosztów występujących w ruchu drogowym. Mogą być one pomocne dla ludzi szukających odpowiedzi - dlaczego?.
Na ich podstawie można w łatwy sposób przeprowadzić własną analizę, symulację wypadku i wyciągać wnioski.
Są to rozwiązane zadania fizyczno-matematyczno-informatyczne mojego pomysłu i wykonania.
Ze swej strony dołożyłem wszelkich starań ale ... Do prawidłowego działania wymagają odblokowanego plugin Flash - jest obecny w nowych przeglądarkach - ewentualnie do pobrania tutaj.
W systemach Android nie prowadzi się systemowego wsparcia dla plików flash (swf). Stąd problemy z odtwarzaniem tych prac.
Teraz (12.2017), na urządzeniach z systemem Android, dzięki przeglądarce Dolphin Browser i współpracującą z nią wtyczką Flash Player z Internetu, można częściowo odtwarzać gry, kalkulatory, animacje, video w plikach swf.
Zapraszam :)

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)KALKULATOR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ
W OBLICZU ZAGROŻENIA

prędkość bezpieczna
Kalkulator ten wyliczy prędkość bezpieczną, czyli maksymalną prędkość, której przekroczenie nie pozwoli się zatrzymać przed przeszkodą.
Należy określić stan nawierzchni, całkowity czas reakcji swój i pojazdu oraz odległość do możliwej przeszkody.
Jazda z prędkością większą niż bezpieczna dla danych warunków jest zgodą na kolizję, na uderzenie w strefie braku możliwości zatrzymania..

KALKULATOR PRĘDKOŚCI PRZED WYPADKIEM

predkość przed wypadkiem

Kalkulator wyliczy prędkość pojazdu przed wypadkiem na podstawie stanu jezdni, długości drogi hamowania, prędkości uderzenia w przeszkodę (biegli rzeczoznawcy do tego celu używają profesjonalnych programów).
Tak więc wszystko co uczynisz na drodze jest do udowodnienia przez fachowców.

Uwaga: Ten kalkulator nie uwzględnia pochyłości terenu.

KALKULATOR PRĘDKOŚCI W ZAKRĘCIE

na zakręcie

Kalkulator na podstawie rozstawu kół pojazdu, położenia środka ciężkości, stanu nawierzchni, promienia zakrętu i różnicy poziomów kół wskaże prędkość jazdy przy której nie odczuwa się siły odśrodkowej oraz skutki przekraczania prędkości: wpadnięcia w poślizg ewentualnie przewrócenia się pojazdu.
Kalkulator wylicza też prędkość przy której wystąpi poślizg lub przewracanie powodowane oporami tarcia-przyczepności kół do jezdni.
Uwaga: będący w poślizgu pojazd może się zawsze przewrócić po spotkaniu z przeszkodą o dużym oporze np krawężnikiem, grząskim podłożem ...
Warunek obliczeń: kąt pochylenia do 45 stopni.


KALKULATOR NIEZBĘDNEJ WIDOCZNOŚCI PRZED PRZEJAZDEM KOLEJOWYM

kalkulator widoczności przed przejazdem kolejowym

Wyliczy niezbędną widoczność pociągu w przypadku zatrzymania się przed przejazdem oraz w przypadku przejeżdżania z określoną prędkością.
Pokaże trókąty widoczności w skali.
Widoczność przed przejazdem kolejowym jest podstawą bezpieczeństwa w tym miejscu.
W przypadku braku możliwości jej uzyskania kierowca musi liczyć na sprawność dróżnika, na sprawność sygnalizacji.
OBLICZANIE I SPRAWDZANIE - CZAS MIĘDZYZIELONY
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA SKRZYŻOWAŃ

kalkulator czasu międzyzielonego

Umożliwi wyliczenie prawidłowego czasu międzyzielonego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
Umożliwia równocześnie sprawdzenie obliczonego jak i zastosowanego czasu pod względem kolizyjności.
Z analizy wzorów i procesów wynika, że największym zagrożeniem na skrzyżowaniu sterowanych sygnałami świetlnymi jest:
1. Szybki wjazd, wejście na początku zapalającego się sygnału zielonego;
2. Wolny wjazd, wejście długiego pojazdu w końcówce palenia się sygnału żółtego przy zmianie na czerwony.
3.Każdy wjazd przy czerwonym.

Kalkulator sytuacji po zapaleniu się sygnału żółtego, czerwonego
SYGNALIZATOR NA SKRZYŻOWANIU DRÓG

kalkulator wjazdu za sygnał czerwony

Przy wprowadzonych parametrach pokaże możliwości zatrzymania się przed sygnalizatorem żółtym, czerwonym.
Pokaże wpływ prędkości na ryzyko wjazdu za sygnalizator czerwony.
Obliczy odległość krytyczną od sygnalizatora - pułapkę - w której po podanym sygnale żółtym powstaną ograniczone możliwości zatrzymania bądź przejechania skrzyżowania.
Pozwoli dobierać prędkości, które w zadanych warunkach zapewnią bezpieczeństwo.


Kalkulator wyliczania przechyłki w projektowaniu i budowie bezpiecznych zakrętów

poprzeczne nachylenie jezdni

Pozwoli zaprojektować właściwe nachylenie poprzeczne jezdni (przechyłkę) w zakręcie
na podstawie wymaganego promienia i prędkości nominalnej dla danej drogi.

Kalkulator przyspieszania, hamowania na drodze

kalkulator przyspieszania, hamowania

Pozwoli obliczać prędkości końcowe i czasy podczas przyspieszania i hamowania pojazdów w ruchu drogowym na określonym odcinku drogi.

kalkulator-przyspieszania-hamowania-czasu

kalkulator przyspieszania, hamowania w czasie

Pozwoli obliczać prędkości końcowe i drogę podczas przyspieszania i hamowania pojazdów w ruchu drogowym w podanym czasie.

Kalkulator obliczania kosztów społecznych blokowania ruchu drogowego.

kalkulator kosztów społecznych blokowania ruchu

Pozwoli obliczać koszty społeczne blokowania ruchu pojazdów w ruchu drogowym.
Obecna filozofia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazuje na ciągłym zmniejszaniu średniej prędkości pojazdów.
Temu celowi służą:
- wprowadzanie chaosu (m.in. przepisy o pieszych, rowerach);
- dezinformacja o pierwszeństwie przejazdu (m.in. nieoznakowane skrzyżowania o ruchu równorzędnym);
- skrzyżowania o ruchu okrężnym dla drogach krajowych (prędkość 20 km/h);
- zamykanie dróg w związku z remontem;
- zamykanie na nieokreślony czas dróg w związku z wypadkiem;
- progi zwalniające, szykany na drogach publicznych zamiast na wewnętrznych; ...
W ten sposób za poprawę bezpieczeństwa płaci społeczeństwo i gospodarka narodowa.
UWAGA: Skróty myślowe i zestawienia nie mogą być podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Wymagają ciągłego udoskonalania ale ...

*

Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2020 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.