Skutki wybranej prędkości i strefy śmierci przed pojazdem w ruchu

strefa śmierci przed pojazdem w ruchu


Strefa A to droga przebyta w czasie reakcji.
Jest liniowo zależna od prędkości poruszania się i czasu reakcji kierowcy i samochodu.

Obiekt wpadający przed pojazd będzie uderzony z pełną prędkością.

Strefa B to początek hamowania i zmniejszanie prędkości do 40 km/h.

Obiekt wpadający przed pojazd będzie uderzony z prędkością pow. 40 km/h.

Strefa C to prędkość od 40 km/h do 0 km/h.

Obiekt wpadający przed pojazd będzie uderzony z prędkością poniżej 40 km/h.

Długość strefy B i C jest zależna od kwadratu prędkości i stanu nawierzchni jezdni.

Strefa D to obszar, w którym istnieją szanse zatrzymania się pojazdu przed nagłą przeszkodą.

Pojazd w ruchu to zagrożenie nie tylko na jezdni przed pojazdem - to również zagrożenie dla otoczenia jezdni, dla pasów ruchu z kierunku przeciwnego.