WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik


*

JAK SIĘ ZACHOWASZ W POKAZYWANEJ SYTUACJI ?PIESZY


MIEJSCE DZIECI ZZA SAMOCHODU PIESZY W STREFIE ZAMIESZKANIA SPOKOJNE ZATRZYMANIE PRZED PRZEJŚCIEM PIESI NA PRZEJŚCIU BEZ BRAK MIEJSCA ZA PRZEJŚCIEM PRÓG Z PRZEJŚCIEM I SKRZYŻOWANIEM PRÓG Z PRZEJŚCIEM I SKRZYŻOWANIEM

PRZEJAZDY KOLEJOWE


SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH NIE WJEŻDŻAM PRZY BRAKU MIEJSCA ZA TORAMI

OMIJANIE


USTĘPOWANIE AUTOBUSOM WYJEŻDŻAJĄCYM Z PRZYSTANKU I UWAGA NA PIESZYCH USTĘPOWANIE TYM Z PRZECIWKA

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ


CZARNY PUNKT ZNIKAJĄCE POJAZDY W ZAGŁĘBIENIACH TERENOWYCH W strefie zamieszkania ustępowanie pieszym, 20 km/godz, parkowanie w miejscach wyznaczonych. OSTROŻNOŚĆ W REJONIE SZPITALA ŚLISKO NA PRZEJŚCIU I NA LIŚCIACH WYJEŻDŻAJĄCY Z PRAWEJ, OTWARTE DRZWI AUTOBUS NA PRZYSTANKU NIE WYPRZEDZAM NA PRZEJŚCIACH I BEZPOŚREDNIO PRZED PRZEJŚCIAMI W LEWO USTĘPUJĄC TYM Z NAPRZECIWKA W LEWO ... USTĘPOWANIE TYM W RUCHU OKRĘŻNYM ZABRONIONE WYPRZEDZANIE

ZNAKI


STÓJ PRZED PÓŁZAPORAMI STOP PRZED LINIĄ STOP W MIEJSCU CO WIDAĆ USTĄP USTĄP Z PRAWEJ USTĄP TYM Z DROGI GŁÓWNEJ I Z PODPORZĄDKOWANEJ Z PRAWEJ USTĄP TYM W RUCHU OKRĘŻNYM MAM W PRAWO MAM, JADĄC PROSTO USTĘPUJĘ PIERWSZEŃSTWA POJAZDOM Z PRAWEJ W LEWO Z USTĘPOWANIEM PIERWSZEŃSTWA TYM Z PRAWEJ Z DROGI GŁÓÓWNEJ W NASTĘPNĄ W LEWO JUŻ MOŻNA NIE PYTAĆ O KIERUNEK JAZDY

SYGNALIZACJA


BĘDZIE ZIELONE USTĘPOWANIE PIESZYM WARUNKOWY W PRAWO KIERUNKOWY W LEWO - BEZKOLIZYJNIE
*
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności

Copyright © 2001 - 2022 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.