WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik


*

MANEWRY W RUCHU DROGOWYM - CZYTELNOŚĆ ZACHOWAŃ


Każdy manewr składa się z podobnych bloków czynności do wykonania:
1. OBSERWACJA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA (przód, tył, tył w lusterkach,martwe strefy);
2. POKAZANIE ZAMIARU WYKONANIA MANEWRU - kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie;
brak kierunkowskazu to pokazanie zamiaru jazdy na wprost, to kontynuacja jazdy aktualnym pasem ruchu;
3. POWTÓRNE SPRAWDZANIE MOŻLIWOŚCI I WYKONYWANIE MANEWRU;

Sprawność i pożądane umiejętności osiągniesz szybciej ćwicząc zachowania.
CZYTELNA JAZDA

CZYTELNA JAZDA to taki sposób zachowania się na drodze, przy którym wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są pewni naszego prawidłowego działania.

1. PASAŻEROWIE - nie mają obawy, że w porę się nie zatrzymamy (polecam dwustopniowe hamowanie - najpierw mocniej stosownie do sytuacji a następnie łagodne i spokojne dojeżdżanie do miejsca ostatniego zatrzymania).

2. PIESZY - w przypadku braku pewności zatrzyma się, przyspieszy lub zwolni kroku a wtedy będzie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
Przypomnę, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem na swojej drodze (drogi dla pieszych, chodniki, przejścia dla pieszych, place, jezdnie w strefie zamieszkania) oraz mamy obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszemu na jezdni przechodzącemu na skrzyżowaniu.
W każdej sytuacji ustępujemy pierwszeństwa pieszemu o widocznej niepełnosprawności (fizycznej i ... ) .
Ograniczone zaufanie zastosujemy do niepełnosprawnych, dzieci małych i dużych...

Proponuję bezpieczne odległości pojazdu od pieszego (od krawędzi lusterka) :
---bok pieszego - 1m
---przód, tył pieszego - 2m
w przypadkach braku takiego odstępu - stosowne zmniejszenie prędkości aż do zatrzymania włącznie (lepiej jest, gdy pieszy przechodzi koło stojącego pojazdu).
Zwolnienie nasze przy zbliżaniu się do przejścia jest obowiązkiem ale może być też zachętą dla pieszego do wejścia na to przejście - jeśli tak się stanie należy się zatrzymać.

3. KIERUJĄCY muszą zauważyć, nasze chęci ustępowania pierwszeństwa, czy też korzystania z posiadanego pierwszeństwa.

Oceniamy to po zachowaniu kierującego - czy nas widzi?, czy pojazd zwalnia?, jedzie równo?, przyspiesza?.
To stosowanie dwustopniowego hamowania jw.
To pozostawianie bezpiecznych odległości bocznych - 1m, przód - 2m.
To zawczasu i wyraźne pokazywanie kierunkowskazem zamiaru zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy (niedopuszczalne oszczędzanie na kierunkowskazach na skrzyżowaniach - brak kierunkowskazu świadczy o pokazywaniu zamiaru jazdy na wprost !!! ).

To zajmowanie odpowiedniej do sytuacji pozycji na drodze: mowa pozycji,  pokazanie sytuacji .
To nie stosowanie szyb przyciemnianych w pojazdach osobowych, które ograniczają widoczność na skrzyżowaniach, przejściach, parkingach.RADA: Bezpieczne i kulturalne zachowanie to WYRAŹNE ZOSTAWIENIE MIEJSCA POJAZDOWI (ok.20m), który kierunkowskazem sygnalizuje określony zamiar zmiany pasa ruchu czy też kierunku jazdy.
Skręcającego w lewo przecież z lewej strony wyprzedzać nie wolno.
Wyprzedzanie z prawej nie wszędzie jest dozwolone i jest super niebezpieczne ze względu na martwe strefy widoczności.
W ruchu drogowym nie można (art.3) utrudniać innym możliwości ruchu, nie można nikomu blokować możliwości zmiany pasa ruchu.

BEZPIECZNE zachowanie to unikanie miejsc, w których można być niewidocznym dla INNYCH i rezygnacja z "pierwszeństwa" jeśli jesteśmy niezauważeni, zlekceważeni i brak jest oznak ustępowania nam pierwszeństwa.

Porównaj sceny w animacji:
pas oznakowany i nieoznakowany,
zmiany pasa

w zasadzie zamka
oraz pas włączania

Zmieniając pas ruchu zauważ, że warto to robić:
- w miarę możliwości na równej prędkości z innymi pojazdami - wtedy miejsca i czasu nie musi być tak dużo;
- od razu za zderzakiem przejeżdżającego obok pojazdu - wtedy uzyskasz lepszy odstęp do następnego pojazdu za nim, ale wjeżdżając bliżej za zderzakiem poprzednika bądź czujny;
- kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie pokazuj swój zamiar;
- ustępujesz pierwszeństwa pojazdowi jadącemu danym pasem tzn tak zmieniasz pas ruchu aby nie spowodować u niego istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy;

Jeśli bardzo gęsty ruch pokaż kierunkowskazem zamiar i czekaj na czytelne zostawienie miejsca.

Jeśli stoisz w korku pokaż zamiar kierunkowskazem i obracając się poproś obok kierowcę o umożliwienie wykonania manewru;

Widząc chęć zmiany pasa ruchu pojazdu przed sobą nie blokuj mu możliwości tej zmiany, a raczej pozostawiając miejsce, w czytelny sposób pokaż mu tą możliwość.Czytelne zachowanie jest pożądane też w innych sytuacjach na drodze.
1. Pieszy - ja oczekując na przejechanie zbliżającego się pojazdu oczekuję na chodniku w odległości większej niż 1 m. Dalej wolę przechodzić za tyłem przejeżdżającego pojazdu niż wchodzić pod zbliżający się pojazd - czyn zabroniony. Wchodzić na przejście można dopiero wtedy, gdy wszystkie pojazdy z wszystkich kierunków stoją !!!
Stojąc bliżej przejścia, zbliżając się, wykonując inne ruchy w tym miejscu - sytuacja robi się nieczytelna.
2. Kierujący zmieniając zasady ustępowania (nieuprawnione ale czasami pożądane wg kultury i bezpieczeństwa) - czytelnie się zachowa, gdy zawczasu i wyraźnie zatrzyma się. Wtedy dopiero powstaje możliwość wyjazdu z sytuacji podporządkowanej, gdyż zgodnie z definicją , nie można wjeżdżać, wchodzić  przed zbliżający się pojazd.
3. Kontakt wzrokowy to również sposób wzajemnej obserwacji i zgodnego współdziałania - daje bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
...


BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
ZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWA

*
Aktualizacja 22.03.2020
WITAJ
Darmowy licznik odwiedzin

WYKONUJĘ INTERAKTYWNE ANIMACJE SYTUACJI DROGOWYCH
Z TWOJĄ REKLAMĄ

Prawko - więcej:

strona główna


KONWENCJA GENEWSKA
KONWENCJA WIEDEŃSKA
Aktualne (8.12.2019) ujednolicone prawo o ruchu drogowym


Schematy z teorii:


Nowe znaki:


Znaki drogowe seriaU:Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2020 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.