WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław KwartnikZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWA


PRZEZ KIERUJĄCEGO (art.2.23) to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić :

- - - KIERUJĄCEGO do:

- - - PIESZEGO do:

Ustąpienie pierwszeństwa to również pozostawienie miejsca dla tych co z niego korzystają (piesi, rowerzyści, pojazdy szynowe, pojazdy o większych gabarytach), czyli nieblokowanie możliwości ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego.
Takie działanie wynika z art.3 Prawa u ruchu drogowym.


Reguła 1 : W sytuacjach równorzędnych ustępujemy pierwszeństwa:
- uprzywilejowanym w akcji,
- szynowym z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej,
- wszystkim zbliżającym się kierującym do skrzyżowania z prawej strony,
- skręcając w lewo kierującym jadącym z przeciwka na wprost i w prawo, 
- skręcając w lewo wybierać będziemy, w miarę możliwości, bezkolizyjny tor ruchu z pojazdem z przeciwnej strony jadącym w lewo.

Interaktywne równorzędne skrzyżowanie

Sytuacje równorzędne to m.in.:
- jazda po placu bez wydzielonych pasów ruchu,
- jazda w strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h,
- wjazd na skrzyżowanie oznakowane znakiem A-5 "skrzyżowanie równorzędne",
- przebywanie równoczesne na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
- przebywanie równoczesne na drogach podporządkowanych (oznaczonych znakami A-7 lub B-20),
- przebywanie równoczesne w sytuacji włączania się do ruchu,
- przebywanie równoczesne na drogach twardych bez oznakowania,
- przebywanie równoczesne na drogach gruntowych bez oznakowania;

Reguła 2 : Dojeżdżając drogą oznakowaną jako podporządkowana do drogi (skrzyżowania) z pierwszeństwem przejazdu należy ustąpić pierwszeństwa:

  • wszystkim kierującym zbliżającym się drogą z pierwszeństwem: obojętnie którym pasem jadą, z jaką prędkością, z jakim kierunkowskazem i w jakim kierunku,
  • oraz wjeżdżającym na to skrzyżowanie z drogi podporządkowanej z prawej strony. Interaktywne skrzyżowanie
Sytuacje ustępowania pierwszeństwa to m.in.:
- wyjazd z drogi oznakowanej znakiem A-7"ustąp pierwszeństwa",
- wyjazd z drogi oznakowanej znakiem B-20 "STOP" (z obowiązkowym zatrzymaniem w miejscu wyznaczonym lub przy jego braku w miejscu o dobrej widoczności tak aby przód pojazdu nie wjechał poza linię krawędzi jezdni lub krzyż św.Andrzeja na przejazdach kolejowych);

    Reguła 3 : Na skrzyżowaniach z czynną sygnalizacją świetlną decydują sygnały świetlne.
    Reguła 4 : OSOBA REGULUJĄCA RUCHEM ma najwyższe uprawnienia.

W ruchu drogowym występują sytuacje WŁĄCZANIA SIĘ DO RUCHU:

Włączanie się do ruchu
Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.


Włączanie się do ruchu następuje również przy wyjeżdżaniu poza znaki:
- koniec strefy zamieszkania;
- koniec drogi wewnętrznej;
- koniec strefy ruchu.
Ustąpić pierwszeństwa trzeba wówczas wszystkim uczestnikom będącym w ruchu (kierującym i pieszym):
17) uczestnik ruchu – pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;
22) szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;
23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić
innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,
a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;


W ruchu drogowym występują OBOWIĄZKI UMOŻLIWIENIA WŁĄCZENIA SIĘ DO RUCHU:

Art. 18. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.
2. Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Art. 18a. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.
2. Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
CO ZNACZY PIERWSZEŃSTWO?Audyt - Niebezpieczne polskie drogi.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2021 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.